Pott-killen

2019,Januari 2019,Viktor | Friday January 18 2019 07:20 | Comments (0)

Viktor har blivit mycket entusiastisk över att sitta på pottan (även om han säger till ca 5 sekunder innan han behöver den, så oftast är blir det inte så mycket resultat). Här ville han t.o.m ha frukost på pottan 😉 .

No Comments »

No comments yet.

RSS feed. TrackBack URI

Leave a comment